header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
 
 
 
 
กองทุนหุ้นไทย
Private_Fund_Thai
“ช่องทางการลงทุนส่วนตัวที่ง่ายขึ้น โดยให้มืออาชีพบริหารแทนคุณ”
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางและระยะยาว เป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และเน้นการเลือกหุ้นพื้นฐานเชิงรุก
เหมาะกับนักลงทุนที่เชื่อว่า การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่ไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 ล้านบาท
Phillip Private Fund หรือ กองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา ไม่มีทักษะในการลงทุน และต้องการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้เงินมากอย่างที่คิด เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 ล้านบาท โดยมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่จะบริหารการลงทุนแทนคุณ ช่วยให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณสามารถนำทรัพย์สินอื่นที่มีการจดทะเบียนมาเริ่มต้นลงทุนได้ เช่น หุ้น หน่วยลงทุน เพียงคุณโอนหุ้นมาให้ผู้จัดการกองทุนบริหารต่อ (นอกจากนี้กองทุนส่วนบุคคลยังมีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถกำหนดข้อจำกัดการลงทุนได้ ในครั้งแรกที่ทำสัญญา)
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นการลงทุนหุ้นเน้นคุณค่า (Value Investing) เป็นการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันดี มีโอกาสเติบโตสูง ในราคาที่เหมาะสม และรอระยะเวลาให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง เน้นการเลือกหุ้นพื้นฐานในเชิงรุก โดยจะลงทุนในหุ้น 10-15 ตัว ณ เวลาหนึ่งๆ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ลูกค้าที่มีแนวคิด หรือ ความเชื่อในการลงทุนแบบ Value Investing
• ลูกค้าที่สามารถรับความผันผวนได้ในระยะสั้น และเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว
• ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาในการติดตาม
 
กองทุนหุ้นเวียดนาม
Private_Fund_VT

ทำไมต้องเวียดนาม ?
• จากการวิเคราะห์ในระดับมหภาค เราเห็นว่าประเทศเวียดนามมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทยเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว
เราเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์เวียดนามก็น่าจะมีโอกาสเติบโตในลักษณะเดียวกัน
• เน้นการส่งออกโดยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เข้าประเทศ รัฐบาลพยายามออกนโยบายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้
เข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี 2007 จากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้เวียดนามสามารถเปลี่ยน
จากสินค้าส่งออกที่เป็น resource base เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น สินค้า electronics
• ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานจำนวนมาก และค่าแรงที่อยู่ในระดับต่ำ

กองทุนส่วนบุคคลที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เริ่มต้นที่ 3 ล้านบาท โดยมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารการลงทุนแทนคุณ โดยเราเลือกใช้แนวทางการลงทุนที่เราถนัดคือ ใช้วิธี bottom up คือเลือกบริษัทจากปัจจัยพื้นฐาน เพราะเราเชื่อตามแนวคิด Value Investing ว่าในที่สุดราคาหุ้นจะสะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท

ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจอย่างไร ?
• ตลาดหุ้นเวียดนามปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 600 จุด
• P/E ตลาดอยู่ที่ 12-13 เท่า
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 3-4%
• ถือว่าเป็นตลาดที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับภูมิภาค
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ลูกค้าที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
• ลูกค้าที่มีการจัดสรรเงินลงทุนที่ท่านคิดว่าสามารถลงทุนได้ในระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
• ลูกค้าที่มีความเชื่อว่าตลาดเวียดนามจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว

 
ทีมพอร์ต1000ล้าน
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com