header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้แบบพิเศษ
เอชบี พลัส, เอชบี พลัส โกลด์
(HB Plus , HB Plus Gold)
 
สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน HB Plus Gold

          อุ่นใจได้ ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดจาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน เอชบี พลัส และเอชบี พลัส โกลด์ จะทำให้อุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายได้ที่อาจขาดหายไปได้ ด้วยการจ่ายชดเชยรายได้ให้คุณในช่วงเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วย

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 1. คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเท่านั้น (ยกเว้นกรณี Day Case) ทั้งนี้จะจ่ายเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ตามจำนวนวันที่นอน รพ.ตามแบบที่ได้ซื้อไว้ สูงสุดถึง 1,260 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง (ไม่ใช้ใบเสร็จ) โดย
  • กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงการเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  • กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน โดยมีการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยในตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
  • กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
  • กรณีเป็นผู้ป่วยในที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) 
 2. ค่าชดเชยกรณีที่มียากลับบ้านหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยและกรณี Day Case
 3. มีค่าชดเชยในกรณีที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 4. มีค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก
 
สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน
 
ผลประโยชน์ กรณีรักษาแบบ Day Case
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (HB Plus , HB Plus Gold)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com