header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
สัญญาเพิ่มเติม เอชบี เอ็กซ์ตร้า
(HB Extra)
 
สัญญาเพิ่มเติม เอชบี เอ็กซ์ตร้า AIA HB Extra

          อุ่นใจได้ ไม่ต้องกังวล ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดตาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชย เอชบี เอ็กซ์ตร้า จะทำให้อุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายได้ที่อาจขาดหายไปได้ ด้วยการจ่ายชดเชยรายได้ให้คุณในช่วงเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวด้วย ทำให้มีเวลาในการดูแลรักษาตัวเองได้อย่างเต็มที่

จุดเด่น ของสัญญาเพิ่มเติม เอชบี เอ็กซ์ตร้า
จุดเด่นของ เอไอเอ_เอชบี_เอ็กตร้า
 
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
AIA_HB_Extra เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า
 1. คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) ทั้งนี้จะได้รับจำนวนเงิน ตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามแบบที่ได้ซื้อไว้ สูงสุดถึง 1,260 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง โดยหากการเข้าพักรักษาตัวนั้น เป็นการเข้ารักษาแบบผู้ป่วยหนัก (ICU) จะได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ของแบบที่ได้ซื้อไว้ สูงสุดถึง 365 วัน โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ

 2. หากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนั้น ได้รับการผ่าตัดโดยการวางยาสลบ หรือมีการฉีดยาชาเช้าไขสันหลังโดยวิสัญญีแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ 5 เท่าของแบบที่ได้ซื้อไว้ ต่อการเข้ารับการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 3. หากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนั้น เป็นการเข้ารับการรักษาเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค (ตามที่ระบุไว้) จะได้รับผลประโยชน์ 25 เท่าของแบบที่ได้ซื้อไว้ ต่อการเข้ารับการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 4. ภายหลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (รวมกรณี Day Case) แล้วมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่ายากลับบ้าน จะได้รับผลประโยชน์ 1 เืท่าของแบบที่ได้ซื้อไว้ ต่อการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง

 5. ในกรณีมีการเสียชีวิต จะได้รับผลประโยชน์ 10 เท่า ของแบบที่ได้ซื้อไว้

ตัวอย่างการคำนวณการจ่ายผลประโยชน์
ของสัญญาเพิ่มเติม เอชบี เอ็กซ์ตร้า

ตัวอย่าง : ผู้เอาประกันซื้อความคุ้มครองวงเงินชดเชย AIA HB Extra = 10,000 บาท/วัน

 • ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะอย่ารุนแรง จากอุบัติเหตุ
 • เข้าพักรักษาตัวในห้องธรรมดา 20 วัน
 • เข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU 20 วัน
 • ได้รับการผ่าตัดที่ศรีษะโดยวิธีการวางยาสลบ
 • มีค่ายากลับบ้านหลักเข้าพักรักษาตัว
 • ต่อมาเสียชีวิตที่บ้าน
คำนวณผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
 
ผลประโยชน์ กรณีรักษาแบบ Day Case
 
โรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
โรคร้ายแรงตามสัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   สัญญาเพิ่มเติม เอชบี เอ็กซ์ตร้า (AIA HB Extra)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com