header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ
(AIA Legacy Prestige)
 
แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (AIA Legacy Prestige)

          เพื่อให้การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่ง ไปสู่คนที่เรารักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากเรื่องการทำพินัยกรรมแล้ว การวางแผนส่งต่อมรดกความมั่งคั่งด้วยประกันชีวิต ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการส่งต่อด้วยประกันชีวิตนั้น จะช่วยแก้ปัญหา และตอบโจทย์ความต้องการต่างๆได้ เช่น

 • การแปลงทรัพย์มรดกเป็นเงินสด เพราะมรดกส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ ที่ไม่ใช้เงินสดที่จะสามารถนำออกมาใช้ได้ทันที
 • ความขัดแย้งของผู้รับมรดก เพราะความต้องการและความสามารถของผู้รับมรดกแต่ละคนไม่เหมือนกัน การไม่ได้แบ่ง หรือแแบ่งทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับความต้องการ อาจเกิดความขัดแย้งได้ในภายหลัง
 • การใช้ระยะเวลานานในการเดินเรื่องเพื่อรับมรดก เนื่องจากต้องมีกระบวนการทางกฎหมาย จึงทำให้กว่าจะได้รับทรัพย์มรดกมาต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

*** อ่านเพิ่มเติมเรื่องการส่งต่อมรดกด้วยการประกันชีวิต ***

แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (AIA Legacy Prestige)
 
รายละเอียดแบบประกัน
ระยะเวลาคุ้มครอง
 • ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย
 • มี 3 แบบให้เลือก คือ 5 ปี , 10 ปี , 15 ปี
ความคุ้มครองชีวิต
 • รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย หรือ
 • มูลค่าเงินสด
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์ภัยหลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์
 • รับเงินคืน 100% ของทุนประกัน เมื่อครบสัญญา ที่อายุครบ 99 ปี
อายุรับประกัน
 • 1 เดือน ถึง 64 ปี
ผลประโยชน์ทางภาษี
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท ตามระยะชำระเบี้ย สูงสุด 15 ปี
ทุนประกันภัยเริ่มต้น
 • 10,000,000 บาท
 

จุดเด่นของแบบประกัน

จุดเด่นของ_AIA_Legacy_Prestige

        เป็นแบบประกันที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวางแผนส่งต่อมรดกให้เพิ่มค่า เหมาะสม และตรงความต้องการ

 • เป็นแบบประกันที่เน้นให้ความคุ้มครองเป็นหลักและยาวนานถึงอายุ 99 ปี
 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย 3 แบบ คือ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี
 • เป็นการคุ้มครองรายได้ในอนาคต และเป็นมรดกให้กับครอบครัว รวมทั้งเป็นการหนี้สิน และธุรกิจ เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน
 • สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

กลุ่มบุคคลที่เหมาะสม

 • บุคคลทั่วไปทุกคน ที่ต้องการความวางแผนในการส่งต่อมรดกความมั่งคั่งให้กับบุคคลที่รักในอนาคต
 • คนมีครอบครัว เป็นการรับประกันได้ว่าครอบครัวจะยังสามารถอยู่ได้ และอยู่ได้อย่างดี หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่ทำให้ต้องจากไปก่อนวัยอันควร
 • นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีหนี้สิน และไม่ต้องการให้ภาระหนี้สินตกอยู่กับครอบครัว เมื่อยามที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร
 
คนประกันภัย รับทำประกันชีวิต และประกันวินาศภัยทุกชนิด
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (AIA Legacy Prestige)
ดาวน์โหลดแนวคิดการวางแผนมรดก ได้ที่นี่ >>>   แบบประกัน เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ (AIA Legacy Prestige)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันตลอดชีพแบบอื่นๆ
ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (15 Paylife) ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife) ไลฟ์ กิ๊ฟท์ Life Give
ตลอดชีพ
ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
(15 Paylife)
ตลอดชีพ
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
(20 Paylife)
ไลฟ์ กิ๊ฟท์
( Life Give)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com