header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
แบบประกันบำนาญมั่นคง (ANNUITY FIX)
 
AIA ANNUITY FIX
 
หากคุณมีเป้าหมายการออมเงินชัดเจนและกำลังมองหาเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณ
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะการเกษียณที่ดีต้องออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง
กรมธรรม์บำนาญมั่นคง จะตอบสนองความต้องการได้ทั้ง 2 ช่วงเวลา
ทั้งช่วงเวลาการออมและช่วงเวลารับเงินบำนาญ

          แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้) เพื่อการเกษียณสดใสในอนาคต โดยมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณในจำนวนเงินบำนาญที่เลือกได้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน คือ

  • ต้องการมีเงินออมมากขึ้นจากการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท
  • การรันตีรับประกันภัยทุกคนที่มีอายุระหว่าง 20 - 55 ปี
  • รับความคุ้มครองชีวิต ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ ด้วยจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัย(หลัก)ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด
  • ช่วงเวลารับเงินบำนาญ ได้รับเงินบำนาญเป็นประจำทุกปี สร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง
  • หากเริ่มต้นออมก่อนอายุ 50 ปี คุณสามารถเลือกรับเงินบำนาญครั้งแรกได้ระหว่างอายุ 55 - 59 ปี เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะการเกษียณที่ดีต้องดีไซน์ได้
  • รับเงินบำนาญไม่น้อยกว่า 26 งวด (รายปี) นับตั้งแต่วันที่คุณรับเงินบำนาญงวดแรก (กรณีมีชีวิตอยู่)
  • นับจากวันแรกที่เริ่มรับเงินบำนาญ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี
  • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุได้
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ยกเว้นผู้ที่ติด Blacklist ด้านการเงิน หรือวงเงินสูง
 
แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้)
ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองชีวิต
แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้)
 
แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้)
 
คนประกันภัย รับทำประกันชีวิต และประกันวินาศภัยทุกชนิด
 
ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   แบบประกันบำนาญมั่นคง (ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้) เพื่อการเกษียณสดใสในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
แบบประกันบำนาญแบบอื่นๆ
บำนาญ 6085 (Annuity 6085) บำนาญ สมาร์ท (Annuity Smart)
บำนาญ 60/85
(Annuity 60/85)
บำนาญ สมาร์ท
(Annuity Smart)
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com