header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
   
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
   
           ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance) เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวเช่นเดียวกับแบบตลอดชีพ แต่มีลักษณะพิเศษคือ มีการควบรวมระหว่างการคุ้มครองชีวิตเข้ากับการลงทุน ดังนั้นเบี้ยประกันที่จ่ายไปจึงถูกแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ้งจะนำไปซื้อความคุ้มครอง และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุน โดยในส่วนของการลงทุนนั้น ผู้เอาประกันยังสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยในส่วนของการลงทุนได้ด้วย ส่วนในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตนั้น ผู้เอาประกันยังสามารถเพิ่ม หรือลดทุนประกันได้ตลอดอายุสัญญา และหากเกิดกรณีเสียชีวิตระหว่างที่สัญญามีผลบังคับ นอกจากจะได้รับทุนประกันในขณะนั้นแล้ว ยังได้รับมูลค่าเงินสดในส่วนของการลงทุนเพิ่มอีกด้วย และบริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่อยู่รอดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทสามารถทำได้จากการนำเอาเบี้ยประกันไปลงทุน แต่จะมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำไว้
   
ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
      1. ให้ความคุ้มครองในด้านของชีวิตตลอดชีพ หรือตามมูลค่าหน่วยลงทุน
      2. สามารถกำหนดทุนประกันได้เอง โดยสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลด ได้ตลอดอายุของสัญญา (ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)
      3. สามารถกำหนดเบี้ยประกันที่จะต้องชำระได้ตามความเหมาะสม (ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท)
      4. สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะต้องชำระเบี้ยประกัน ได้ตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล
      5. มีความโปร่งใสในการนำเบี้ยประกันไปบริหาร โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงมีการแจ้งมูลค่าบัญชีเป็นระยะๆด้วย
      6. ผลตอบแทนที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน จึงทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น
      7. เนื่องจากเป็นแบบประกันที่มีความยืดหยุ่น จึงทำให้สามารถตอบสนองได้ในทุกแผนการเงิน
      8. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาของแบบประกัน
      9. ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี ทั้งเบี้ยประกันภัยที่ชำระ และผลตอบแทนจากการลงทุน ตามประกาศของกรมสรรพากร
      1. เนื่องจากไม่มีการรับรองในเรื่องของผลตอบแทน จึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำ หรืออาจขาดทุนจากการลงทุนได้       1. นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง
      2. บุคคลทั่วไปที่จะไช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ในกาตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเงินในด้านต่างๆ
      3. บุคคลที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากสามารถเปรับเปลี่ยนในเรื่องของเบี้ยประกัน และทุนประกันได้
   
   
แบบประกันอื่นๆ
   
ติดต่อคนประกันภัย
 
  ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ ได้ที่นี่ >>>   ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life Insurance)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
   
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com