header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
 
ประกันภัย_เหตุการณ์ความไม่สงบ
 

           สังคมปัจจุบัน มักมีเหตุการณ์แบบที่คุณไม่คากคิด เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างหลักประกัน
ที่อุ่นใจ เพื่อทรัพย์สินที่คุณรักจาก การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบ ที่มอบความคุ้มครองครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน ที่อยู่อาศัย ร้านค้าต่างๆ ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า

ความคุ้มครอง

 1. การนัดหยุดงาน (Strike)
             การกระทำโดยเจนาของผู้นัดหยุดงาน หรือคนงานที่ถูกห้ามเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมการนัดหยุดงาน หรือการต่อต้านการห้ามเข้าทำงาน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะเป็นนการก่อกวนความสงบสุขแห่งสาธารณะชนหรือไม่ก็ตาม
 2. การกระทำอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เำพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion)
  • การกระทำอย่างจงใจ เพื่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม
  • การที่ประชาชนจำนวนมากร่วมกันก่อความไม่สงบ หรือการกาอความวุ่นวาย อันเข้าลักษณะถึงลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล โดยใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญส่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
 3. การจลาจล (Riot)
             การกระทำของบุคคลใดๆ ซึ่งร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อก่อความไม่สงบแห่งสาธารณะชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ก็ตาม
 4. การก่อวินาศกรรม (Sabotage)
             การกระทำการใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค อันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
 5. การก่อการร้าย (Terrorism)
             การกระทำซึ่งใช้กำลัง หรือความรุนแรง และ/หรือ มีการข่มขู่โดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาล และ/หรือ สาธารณะชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณะชน ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

          ความคุ้มครองข้างต้น ยังรวมถึงผลจาก การกระทำเพื่อระงับ หรือ บรรเทาความเสียหายที่เป็น ผลสืบเนื่องจากภัยข้างต้น ได้แก่

 1. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ความเสียหายของอุปกรณ์ดับเพลิงระหว่างทำการดับเพลิง
 2. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการค้ำยัง การรื้อถอน การทำลาย หรือขนย้ายซากทรัพย์ที่เอาประกัน
 3. การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่ม
  บุคคลผู้ก่อการนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อวินาศกรรม
  การก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบนั้น
ประกันภัยการก่อการร้าย
* รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com