header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
จะทำประกันสุขภาพอย่างไรดี
 
จะเลือกทำประกันสุขภาพอย่างไรดี

           ประกันสุขภาพนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของสัญญาเพิ่มเติม ที่ในปัจจุบันนี้ หลายๆคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะโอกาสที่จะเกิดเจ็บป่วย ประกันสุขภาพและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมีอัตราที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก และไม่สามารถคาดเดาได้ จนเป็นผลทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ มากมาย จนอาจเกิดกระทบต่อเงินออม หรือแผนการเงินของเราได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเงินตามมา
           สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเลือกซื้อประกันสุขภาพนั้นควรมีการศึกษาข้อมูล ในเรื่องของแบบประกัน และความคุ้มครองต่างๆ ที่มีให้เลือกจำนวนมากในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำประกันสุขภาพ และต้องการมีความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม อาจมีแนวทางการพิจารณาเบื้องต้น คือ

  1. ก่อนที่จะพิจารณาทำประกันสุขภาพแบบใดนั้น ควรสำรวจสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน ว่ามีอยู่เท่าใด มีความคุ้มครองในเรื่องใดบ้าง เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหากต้องเจ็บป่วย หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่
  2. ควรศึกษารูปแบบของประกันสุขภาพ ที่เราต้องการเลือกโดยพยายามมองหาว่า ประกันนั้นๆ มีการคุ้มครองในลักษณะไหนประกันสุขภาพ  ครงกับความต้องการหรือไม่ มีการคุ้มครองทันที หรือจะต้องรอให้พ้นระยะเวลารอคอยก่อน จึงจะได้รับการคุ้มครอง
  3. อายุของการรับประกัน เนื่องจากแบบประกันคุ้มครองสุขภาพแต่ละแบบนั้น มีการกำหนดช่วงอายุในการคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกแบบที่ให้การคุ้มครองถึงอายุที่สูงที่สุด เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สูงอายุแล้ว
  4. ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลว่าครอบคลุมโรงพยาบาลที่เราใช้ประจำ หรืออยู่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด เพื่อความสะดวกหากเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนั้น ต้องพิจารณาในเรื่องของโรงพยาบาลที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เพื่อลดปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
  5. ตรวจสอบค่าความคุ้มครองของประกัน ว่ามีการคุ้มครองเพียงพอต่อความต้องการของเราหรือไม่่ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกๆคืออัตราค่าห้องของโรงพยาบาล ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไปเหล่านี้ ประกันสุขภาพบางโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่แพง อาจจะส่งผลให้ผู้เอาประกัน ต้องจ่ายส่วนต่างที่เกินมา
  6. ตรวจสอบว่า กรณีที่เรามีการจ่ายเงินสำรองไปก่อนนั้น ทางบริษัทสามารถดำเนินเรื่อง และจ่ายเงินทดแทนให้กับเราใช้เวลานานแค่ไหน เพราะหากว่าเราต้องรอนานเกินไป ก็อาจจะกระทบกับการเงินของเราก็เป็นได้
  7. พิจารณาและตรวจสอบถึงสถานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วย เพราะการประกันสุขภาพนั้นจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่มีอายุสูงๆ ดังนั้นหากเกิดปัญหากับบริษัทในช่วงที่เราอายุมากแล้ว อาจทำให้เราเริ่มต้นทำประกันสุขภาพใหม่ได้ยากขึ้น หรือไม่สามารถทำประกันสุขภาพใหม่ได้เลย
ประกันสุขภาพ
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com