header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
วัยเริ่มต้นการทำงาน
 
วัยเริ่มต้นทำงาน
 
               เป็นช่วงที่มีความสุขกับการเริ่มมีอิสระ มีการงานและรายได้เป็นของตนเอง มักชอบการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ค้นหาสิ่งที่อยากทำตามความฝันของตนเอง
 • มองโลกและอนาคตในเชิงบวก
 • มีพลังที่จะสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • มองหาโอกาสและวางแผนการศึกษาต่อ
 • เริ่มมีความคิดอยากมีทรัพย์สิน ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สักคัน หรือบ้านสักหลัง
ความฝันและความต้องการทางการเงิน
 • เงินออมไว้เพื่อใช้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต เช่น การแต่งงาน ซื้อรถ หรือเรียนต่อ
 • มีความคุ้มครองทางด้านรายได้ เมื่อยามที่ต้องหยุดพักรักษาตัว หรือทุพพลภาพ
 • ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • บิดา-มารดา ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสบาย หากเราต้องจากไปด้วยเหตุอันไม่คาดฝัน
ข้อแนะนำช่วงอายุเริ่มต้นทำงาน
 • แผนการออมเงินเพื่ออนาคต
                 จะต้องเลือกวิธีการเก็บออม ที่เป็นการเก็บออมในระยะต่างๆ เพื่อแต่ละเป้าหมายทางการเงิน เพื่อความมั่นคง และความมั่นใจในอนาคต การเก็บออมด้วยการประกันชีวิต จะช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองเงินออมให้งอกเงยเพิ่มขึ้นตามที่หวังไว้
  เงินออมไม่ใช่เงินที่เหลือเก็บ แต่ให้คิดไว้เสมอว่า เงินออมคือค่าใช้จ่าย เหมือนค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนรถ ที่ต้องจ่าย เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเงิน ให้เก็บไว้ทันที
 • แผนการออมเงินไว้ยามฉุกเฉิน
                 เพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้า ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พรุ่งนี้อาจไม่สบาย ป่วยหนักถึงต้องนอนพักในโรงพยาบาล มีค่ารักษาที่สูงมาก ถ้าเราไม่มีเงินจำนวนหนึ่งสำรองไว้ ชีวิตจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน แต่ปัญหานี้จะลดลงได้ถ้ามีเงินออมส่วนนี้เก็บไว้
 
แบบประกันที่แนะนำ
   
ไลฟ์ อิสระ (Life Issara) ไลฟ์ อิสระ (Life Issara)
         แบบประกันไลฟ์อิสระ เป็นแบบประกันชีวิตที่โดดเด่นในเรื่องของความคุ้มครอง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกช่วงชีวิต สามารถเลือกกำหนดจำนวนเงินความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักที่ต้องการชำระในแต่ละงวดได้ โดยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงเพื่อให้ครอบครัวอุ่นใจ
ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (20 Paylife)
          เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเหตุการณืที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่นการดูแลพ่อแม่ เนื่องจากในวัยนี้เป็นวัยที่เพิ่งจบจากการศึกษา การตอบแทนพ่อแม่ที่ให้การศึกษามา จึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง
ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา (10 For 80) ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี
พร้อมเงินคืน ณ.ครบสัญญา
(10 For 80)
         เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการคุ้มด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างสั้นเพียง 10 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุครบ 80 ปี ซึ่งสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมในด้านสุขภาพได้ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันหลักแล้วก็ตาม
สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15) สะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (7 Pay 15)
         เป็นการออมเงินเพื่อวัตถุประสงคืทางการเงินในระยะสั้น โดยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี ครบสัญญาในปีที่ 15 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สามารถนำเงินที่ออมไว้นี้ใปเป็นทุนในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจได้
แบบประกันสุขภาพ (Health Care) แบบประกันสุขภาพ (Health Care)
         การประกันสุขภาพ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยเราสามารถโอนความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยการที่ต้องสูญเสียรายได้ในระหว่ารักษาตัว ไปให้บริษัทประกัันภัยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้ต่ายต่างๆได้ เนื่องจากช่วงวัยนี้เพิ่งเริ่มการออมเงิน หากเกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลอาจต้องกระทบต่อเงินออมที่มีอยู่ ซึ่งบางครั้งอาจมีไม่พอด้วย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
          อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้กับทุกบุคคล ทุกสถานที่ และทุกเวลา การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และรายได้ที่ตามมาอาจเป็นปัญหาใหญ่ของคนวัยนี้ แต่หากอุบัติเหตุครั้งนั้นรุนแรงจนทำให้เกิดทุพพลภาพ ภาระต่างๆอาจต้องตกเป็นภาระของครอบครัวในระยะเวลาอันยาวนาน
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com