header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันชดเชยรายได้
           ประกันคุ้มครองชดเชยรายได
 

ในยามที่เราไม่สามารถทำงานได้
มีใครยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หรือมีใครที่ต้องเดือดร้อนกับเราบ้าง

          การประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพนั้น เป็นการประกันภัยที่บริษัทผู้รับประกันภัย ตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีความกังวล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก จนเกิดผลกระทบต่อแผนการเงินที่ได้วางแผนไว้ หรือกระทบต่อเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้
           ดังนั้นการทำประกันสุขภาพ จึงถือได้ว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง

 
แบบประกันเพื่อการชดเชยรายได้ที่แนะนำ
   
ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB) ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB)
          เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันสุขภาพ ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยรายวันขณะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บรรเทาความกังวลเรื่องการขาดรายได้ขณะพักรักษาตัว แม้ป่วยการ แต่สบายใจ เพราะไม่ขาดรายได้ในขณะเข้าพักรักษาตัว และไม่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่ด้วย
ค่าชดเชยรายวัน (HB Plus & HB Plus Gold) ค่าชดเชยรายวัน (HB Plus & HB Plus Gold)
          อุ่นใจได้ ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดจาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน เอชบี พลัส และเอชบี พลัส โกลด์ จะทำให้อุ่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับรายได้ที่อาจขาดหายไปได้
เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า AIA HB Extra เอชบี เอ็กซ์ตร้า (HB Extra)
         อุ่นใจได้ ไม่ต้องกังวล ถึงแม้ต้องขาดงานแต่รายได้ไม่ขาดตาม ในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากภาระด้านค่ารักษาพยาบาลแล้ว เราคงไม่อยากกังวลใจเรื่องการขาดรายได้อีก
แบบประกัน ออล อิน วัน (All In One) ออล อิน วัน (All In One)
         เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนในแผนเดียว ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่พลิกผัน เพื่อความอุ่นใจในอนาคตของคุณและครอบครัว
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com