header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
    ประกันเพื่อการคุ้มครองสุขภาพ        
           การประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพนั้น เป็นการประกันภัยที่บริษัทผู้รับประกันภัย ตกลงชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม รวมทั้งค่าชดเชยที่ผู้เอาประกันต้องขาดไปซึ่งรายได้ประจำ จากการที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่หลายๆคนมีความกังวล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก จนเกิดผลกระทบต่อแผนการเงินที่ได้วางแผนไว้ หรือกระทบต่อเงินออมที่ได้เก็บสะสมไว้
           ดังนั้นการทำประกันสุขภาพ จึงถือได้ว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง
 
ตัวอย่างค่ารักษาพยาบาลต่างๆ

ตัวอย่างอัตราค่ารักษาในโรงพยาบาล

 
 
แบบประกันเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่แนะนำ
   
ค่ารักษาและค่าศัลยกรรมในโรงพยาบาล เอชแอนด์เอส (H&S) ค่ารักษาและค่าศัลยกรรมในโรงพยาบาล เอชแอนด์เอส (H&S)
          ในปัจจุบันนี้แต่ละโรงพยาบาลมีการแข่งขันด้านบริการ เพื่อเรียกลูกค้า เข้ามารับบริการ ซึ่งหากเราเลือกใช้บริการที่ดี ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา ย่อมแพงตามไปด้วย ประกันสุขภาพจึงเป็นสวัสดิการที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการ
เอชแอนด์เอสพลัสโกลด์ (H&S Plus Gold) เอชแอนด์เอสพลัสโกลด์ (H&S Plus Gold)
         สัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S Plus , H&S Plus Gold) เป็นมิติใหม่ของความคุ้มครองด้านสุขภาพ ที่มีการเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และที่สำคัญคือสามารถแฟ็กซ์เคลมได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำให้คุณและครอบครัวอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบครัน
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช เอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra) เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (H&S Extra)
          สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทุกด้านของการรักษา ทั้งแบบเผ็นผู้ป่วยใน และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และที่สำคัญ หากไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ในระหว่างปี จะมีผลประโยชน์เงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ (ไม่เคลมมีคืน)
แบบประกัน ออล อิน วัน (All In One) ออล อิน วัน (All In One)
         เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนในแผนเดียว ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง ให้คุณพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่พลิกผัน เพื่อความอุ่นใจในอนาคตของคุณและครอบครัว
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com