header คนประกันภัย
หน้าแรกสินค้าและบริการข่าวสารข้อมูลสาระความรู้ติดต่อเรา
"คนประกันภัย" เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรับทำประกันภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร นึกถึงการวางแผนทางการเงินและชีวิต นึกถึงเรา"คนประกันภัย" โทร. 094-5426619 Email: konpakanpai@gmail.com Website: www.konpakanpai.com
         
การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน
การจัดการงบการเงิน
การวางแผนรายได้
การวางแผนรายจ่าย
การวางแผนการเก็บออม
การวางแผนสภาพคล่อง
การวางแผนสินเชื่อ
การวางแผนประกันภัย
การวางแผนการศึกษาบุตร
การวางแผนเกษียณอายุ
การวางแผนภาษี
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนมรดก
 
ประกันชีวิต
ประกันชีวิตคืออะไร
ประเภทของประกัยชีวิต
ทำไมต้องทำประกันชีวิต
ประโยชน์ของการประกันชีวิต
ความคุ้มครองที่ได้รับ
ความต้องการในแต่ละช่วงอายุ
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ขั้นตอนการทำประกันชีวิต
โครงการคุ้มครองรายได้และกองทุนมรดก
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนเกษียณอายุ
ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน
 
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพคืออะไร
แนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต
ประกันคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชดเชยค่ารักษาพยาบาล
ประกันชดเชยรายได้
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
ประกันคุ้มครอง All In One
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
ตัวอย่างอัตราค่าห้องโรงพยาบาล
 
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัยคืออะไร
ประเภทของประกันวินาศภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยที่อยู่อาศัย
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 
การเงินและการลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินและการลงทุน
เงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม
กองทุนรวม LTF RMF
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางเลือก
 
บริการอื่นๆ
ตารางมรณะไทยพื้นฐาน ปี 2560
บริการโอนย้าย และต่อทะเบียน
รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บรืษัทประกันชีวิตและบรืษัทประกันวินาศภัย
ดาวน์โหลด โบรชัวร์ต่างๆ
 
 
ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
 
โครงการคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
 
“มะเร็ง...โรคร้าย ทำลายครอบครัว” คุ้มครองด้วย ประกันมะเร็ง
          รายงานตัวเลขสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2551 ซึ่งเป็นตัวเลขล่าสุดพบว่ามีการเสียชีวิตสูงถึง 55,403 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3.7 % โดยมะเร็งชนิดที่เป็นแล้วเสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี 25.42 % มะเร็งปอด 15.46 % มะเร็งเต้านม 4.24 % มะเร็งเม็ดเลือดขาว 3.52 % มะเร็งลำไส้และทวารหนัก 3.32 % มะเร็งปากมดลูก 3.10 % เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าตัวเลขผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิต มีแนวโน้ม จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคร้ายแรงที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลสูง คุ้มครองด้วย ประกันชีวิต มะเร็ง

          เป็นประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษนี้ เป็นการประกันที่เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรง ให้สูงขึ้นโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเป็นมากที่สุด ซึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้ ได้ก้าวหน้าไปมากในเรื่องของเทคโนโลยีทางการรักษา แต่ผู้ป่วยต้องยอมแลกกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงตามไปด้วย

ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
 
คุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษ
ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง
เปรียบเทียบความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 
แบบประกันเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรงพิเศษที่แนะนำ
   
ผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง (Health Cancer) ผลประโยชน์มรณกรรม และการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง
(Health Cancer)
         เนื่องจากโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทย ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย อันเป็นผลมาจากการได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จนทำให้โรคมะเร็งเป็นภัยที่คุกคามต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน
ผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) ผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR)
         เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 44 โรค เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า หากมีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครอง ในด้านของค่าชดเชย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษา และดูแลตัวเองภายหลังการเข้ารับการรักษาอีกด้วย
เอไอเอ ซีไอ พลัส โกลด์ AIA CI Plus Gold ซีไอ พลัส โกลด์ (CI Plus Gold)
          จากรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส ( AIA CI Plus) ซีไอ พลัส (CI Plus)
          นอกจากจะให้ความคุ้มครอง โดยการจ่ายสินไหมเป็นเงินก้อน สำหรับโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมมากถึง 44 โรค/การรักษา ยังให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี ไม่เฉพาะโรคร้ายแรงเท่านั้น จึงนับว่าเหมาะกับการวางแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน ทั้งจากค่ารักษาพยาบาล และจากการสูญเสียรายได้
เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส (Lady Care & Lady Care Plus) เลดี้แคร์ และ เลดี้แคร์พลัส (Lady Care & Lady Care Plus)
          เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ครอบคลุมโรคร้ายที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิง และความเสี่ยงภัยของการมีบุตร เช่น เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร และความผิดปกติจากการตั้งครรภ์
เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ AIA CI SuperCare ซีไอ ซูเปอร์แคร์ (CI SuperCare)
          แบบประกันชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรง ตลอดชีพในแผนเดียว เป็นรูปแบบใหม่ของการประกันชีวิต ที่ให้ทำให้เราสามารถวางแผนการชำระเบี้ยได้ ด้วยระยะเวลาที่สั้นเพียง 10 ปี หรือ 20 ปี เท่านั้น แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิต และคุ้มครองโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับรุนแรง ยาวนานตลอดชีพ หรือถึงอายุครบ 99 ปี
   
แบบประกันอื่นๆ
 
ติดต่อคนประกันภัย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ >>>   เพิ่มคนประกันภัยเป็นเพื่อน  ส่ง E-mail ถึง คนประกันภัย
 
 
google
facebook
 
QR Code Line konpakanpai
line_addfriends_konpakanpai
 
รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ
รับสมัครตัวแทนประกันวินาศภัย ศรีกรุงโบรคเกอร์
ประกันรถยนต์กับศรีกรุงโบรคเกอร์
724 Insure
 
ยินดีให้คำปรึกษากรมธรรม์ประกันชีวิต
 
 
 
 
 
line
ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
line
คนประกัน รับทำประกันภัยทุกชนิด
line
หน้าแรก  |  ผลิตภัณฑ์  |  ข่าวสารข้อมูล |  สาระความรู้ | ติดต่อเรา   
line
เว็บไซต์นี้มิใช่เว็บไซต์ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด แต่เป็นเว็ปไซต์์ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ (ตัวแทนประกันชีวิต) บริษัท เอไอเอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อเว็บไซต์นี้
บริษัท เอไอเอ จึงไม่ต้องรับรอง และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นคำเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณท์เกี่ยวกับการ ประกันภัยในประเทศใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการกระทำดังกล่าวในประเทศนั้น ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากเว็บไซต์นี้
Copyright © 2012 All Rights Reserved. by Konpakanpai     Tel. 094-5426619    Email : konpakanpai@gmail.com